Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học

*

*

Bài 3: những nguyên tố hóa học cùng nước

Bài 2 (trang 18 sgk Sinh 10):

Tại sao khi tìm kiếm sự sống ở những hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà kỹ thuật trước hết lại tìm kiếm xem nghỉ ngơi đó gồm nước tốt không?

Lời giải:

- Phân tử nước có kết cấu bởi nhị nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử oxi bằng liên kết cộng hóa trị và chúng tồn trên trong tế bào dưới 2 dạng: dạng tự do và dạng liên kết. Nước là phân tử phân cực cần nước có đặc thù lí hóa đặc biệt và bao gồm vai trò quan trọng đối với sự sống.

- Nước là thành phần đa số trong rất nhiều tế bào và khung hình sống, chúng bao gồm vai trò cấu tạo, là dung môi hòa tan các chất cần thiết cho các chuyển động sống của tế bào và là môi trường cho các phản ứng sinh hóa. Vì thế, nếu không tồn tại nước, tế bào sẽ không thể ra mắt các quy trình chuyển hóa đồ chất nên không thể gia hạn sự sống.

-> Nước bao gồm vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống nên lúc tìm kiếm cuộc đời ở các hành tinh không giống trong vũ trụ, những nhà kỹ thuật trước hết đề xuất tìm xem sinh sống đó có nước xuất xắc không.