SỐ THÍ NGHIỆM XẢY RA ĂN MÒN ĐIỆN HÓA

Câu hỏi:

Số nghiên cứu xẩy ra làm mòn điện hóa trong các thí nghiệm sau là bao nhiêu?

(1) Nhúng tkhô giòn Zn vào dung dịch AgNO3.

Bạn đang xem: Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

(2) Cho đồ gia dụng bởi gang vào dung dịch HCl.

(3) Cho Na vào hỗn hợp CuSO4.

Xem thêm:

(4) Để miếng tôn (sắt trắng Zn) có vệt xước sâu ko kể bầu không khí ẩm

(5) Cho đinch sắt vào dung dịch H2SO42M.

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3dư


(1) Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp AgNO3.

(2) Cho vật dụng bằng gang vào hỗn hợp HCl.

(4) Để miếng tôn (Fe trắng Zn) bao gồm vết xước sâu ko kể không khí ẩm


*


*


Tân oán 12

Lý tngày tiết Toán thù 12

Giải bài bác tập SGK Tân oán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán thù 12

Ôn tập Hình học tập 12 Chương 1


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising

Tiếng Anh 12 bắt đầu Unit 2


Vật lý 12

Lý ttiết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Ôn tập Vật lý 12 Chương 1


Hoá học 12

Lý tmáu Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương thơm 2


Sinc học 12

Lý tngày tiết Sinc 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinch 12

Sinh Học 12 Cmùi hương 2


Lịch sử 12

Lý tngày tiết Lịch sử 12

Giải bài bác tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 4 Lịch Sử Thế Giới


Công nghệ 12

Lý tmáu Công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Cmùi hương 1


Xem nhiều duy nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 12

Đề thi thân HK2 lớp 12

Đề thi HK1 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Unit 1 Lớp 12

Cực trị của hàm số

Tulặng Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Sóng

Người lái đò sông Đà

Vợ chồng A Phủ


*

Đơn vị nhà quản: Doanh Nghiệp Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247