SAU KHI LY HÔN EM VẪN CÒN MẶC ÁO KHOÁC CỦA ANH

Thể loại: Đam mỹ, hiện nay đại, giới giải trí, gương vỡ lẽ lại lành, tình hữu độc chung, hình ảnh đế công x tác giả thụ..

Bạn đang xem: Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

Tình trạng: Chính văn hoàn.

Không được phép repost, chuyển ver.

Xem thêm:


Nguyên Dã kết duyên cùng ảnh đế Phương Thiệu duy nhất được mười năm, cuối cùng lại tới viên dân bao gồm nộp đối kháng ly hôn, sổ hồng nay thành sổ xanh. Từ lâu kết hôn thì rầm rộ thông tin với thiên hạ, hiện nay ly hôn lại che lại giếm, cũng không ai dám hé lời.

****Note:  1. Đây là truyện gương vỡ lẽ lại lành, kể về thừa trình chuyển đổi cách suy nghĩ, thanh nhàn sửa chữa, gỡ quăng quật những khúc mắc và xích míc giữa nhì nhân đồ dùng chính. Chúng ta nào cảm giác mình đủ chấm dứt khoát trong quan tâm đến và cảm tình thì tránh việc đọc.

2. Truyện theo phía chậm nhiệt. Tự chương 37 trở đi các bạn nên kéo xuống đọc phản hồi nhé, có nhiều phản hồi phân tích lắm kia XD

3. Khoảng một tuần lễ sau bản thân sẽ đăng tải wattpad, chúng ta đừng từ bỏ ý repost nhé. Links wattpad của mình: 
Shioxo

*


Chap 01Chap 02Chap 03Chap 04
Chap 05Chap 06Chap 07Chap 08
Chap 09Chap 10Chap 11Chap 12
Chap 13Chap 14Chap 15Chap 16
Chap 17Chap 18Chap 19Chap 20
Chap 21Chap 22Chap 23Chap 24
Chap 25Chap 26Chap 27Chap 28
Chap 29Chap 30Chap 31Chap 32
Chap 33Chap 34Chap 35Chap 36
Chap 37Chap 38Chap 39Chap 40
Chap 41Chap 42Chap 43Chap 44
Chap 45Chap 46Chap 47Chap 48
Chap 49Chap 50Chap 51Chap 52
Chap 53Chap 54Chap 55Chap 56
Chap 57Chap 58Chap 59Chap 60
Chap 61Chap 62Chap 63Chap 64
Chap 65Chap 66Chap 67Chap 68
Chap 69Chap 70Extra 1Extra 2
Extra 3

– CHÍNH VĂN HOÀN –


*

*

*

*