Một Thai Hai Bảo Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ

Cùng là dịp đứa bé nhỏ chuẩn bị khóc, bạn bầy ông đơn vị bà ta lại cần sử dụng không còn cách ước ao vứt nhỏ xuống, nếu như không giao đến bảo chủng loại, thì cũng giao mang đến bà ta, kết luận, bạn dạng thân ông ta không tồn tại kiên trì dỗ dành!Bà ta chú ý mê mẩn, cho nên thậm chí còn xem vơi, ánh mắt gian nguy của Mộ Nhã Triết mỗi lúc càng ví dụ. Người bầy ông nâng mắt lên, tiếng nói trầm thấp, giọng điệu lại khỏe mạnh, "Cút ít ra phía bên ngoài đi.""Dựa vào mẫu gì!?"Người thiếu nữ nói năng hùng hồn đầy qui định, hơi giận dữ, "Con tôi bị bắt nạt, tôi còn chưa đòi lại công bình, anh phụ thuộc vào đồ vật gi ý muốn xua đuổi công ty chúng tôi ra ngoài?!" Xem ra chồng của bạn thiếu phụ cũng có chút bối cảnh, tối thiểu, khí rứa của ông ta sẽ biểu lộ như vậy!

Bạn đang xem: Một thai hai bảo giám đốc hàng tỉ yêu vợ

EbmyQG3ZNl5Xep59/+XsBdHUBjTqb9JgXXyUt7bBJ+UzNpl1TMNmlAyj2+1AYKcok35/rDGGHc3ccZSFPVnJJJlBQzt7kblrHbJAdvJB33TFr3zbTelfvo+CJDJxdPTwqemBe9e8wTPdJt7DG0/8cQerSPZvQQimY2EpxmO3dBpmySr5Ryck4KxCPyiu2tyIsvfJUdbPGvSyHhjUgauT3ddb9leU/iOznCBrHM10MEVfqk93xiq8hSrmwmhvY9+SX53Gy8vyFvYYJTokKgz4TDzTdBZ6fPbs7qA8bNQGjBrxcth12t5Nmw1KVYNLC99IKNy/1JShrKGZhzN7/eWt6uDGmdjCSWMZA4EJ5w7Xuu1EFRwy3ITeeY2W47trl73d1u2co+poAie+bPPhAj/2fLvOYHBnQkEa8O5aAIRmPURwuT74wqs8g8mvP76wCI7TFEMA9EUIkqsSjdAYwOdGEmQL1qUYEgIPjmQ6lSXsvLSYYRHU0nmyPd0YPoQyS2Xi8RZRsKtR2FPyFU+YOz7TN/pEKW+zmtoWnPL6LXfp+/N8ATE4ZhP7DtdHIFIGt0oa3hl+8PuO91/11K8rOePkPCh8Rx/S8CpYgAxayrjCyWjuzZ4oe3p/kp5s40G6gqL/PC8ATaY5n1qXFwFWivjf3d8Ez2vPqBufvlc39PINdVGaepO/4x/SfBQFL9ZkwZVzkZ/xO/nvX794ylCJMz0FJgQL4O0B+V4+AiN3FW3QZ6raRvWr8RmCU87PYVZ0RXCSZr/rFnKxKfChDJbnfDD0MlYzQu+qV9/MUZhBFtPh18pC7tVsln6JSdq/DNW/ijzS09RsM8GsAMTpKpotOlwTHTUWIluGffO/rdMeJmASx+8W+eXGGnHNMy0KrEETe44UrHkj6SxoIwvIbM0VxuZKQvY5uq/nx+sa217Suln2bCZCh6P1SZoGaF934ukFnvf42xi04e0IGIQcTlK70cFSMHpAWlIPP60L91vAckQFt0C9ZPLOPCXvIIn+8aqFhiLxHy50XYGKkR60QPXj0k5OHeUjQ/Qd0774U5hnkLv3xoQ43ZBevgowJC2ezr0FR5LlrjRluy9G03SNBCElfoNk1A6DBXvd2MCaN4cctoczNTRzrb+ZWMtogdNmCQjBp9iAT1WsgqdFqX+r+yVNwMftkS132va0JNT7tVWqrLvJ5y1QtEJNGUSd2IOB8+gCm7B6XgGYC33Db2iYoWSu0rkDbGiPUlkHkwi4pyRgcyIA7MMREgwuIrDkkjxW/YEH37Wv10y/hakRBbAO9uuNP9EUTATxVXQNFCb46SXD3j33o0V7YgbDNtf33AvtSgM1OL+fmha18pkAjPhFr6JvCZ5CIzeF4XQEEU5ug2m1JAelspxFEvPiaOSbDFDpMhsi4BafF5eZbdOoPQF/vEAas1AqmxHb1S2Knd5HBGs0BW0o9k4QNOYFgVTpdO/7me3IB9xkmnFfNUpTsTSKoge5BmfRvy8IHXDAbT+PKaRTuSghQps1/tHY0ncRCyyYd3Ljrty/gOH3BWTqoYndg16tpXZNd9vJEZJogUqUzsHeL8BvVZtSB2yS81vOl74JK4RPQAJw+UhWA86LXnaJdkDMU8wK/8sTvaJr4g0C9myVtbI9m878DteCzgTDTkjcKLylW/aq6I6VSXIZbYke2M1kNaMvApt/AQc01VmGsrlZmGOkj4GRB7SSWkDAuxwrD+DIrbKvXqh1HUvlFvQThle5hjeGqA7ojhCNdkoqryXwwGIL4gVmCl0QJNFiKCBoV9LwNjvhV3qSqCN7sx1ThjC10T/zSU1znnr+y7zBtLZV7QX9uICZzeH7

Xem thêm:

eTp7xHP3FF+rM32/cDhhCJzUHpCMsBO4Ia4ZEgsi8+PQWQ3fuiAGHR9AGw6VfGbn8eW6qpUKESse8Q/az7NZq0UDmrY00hc5h3/P7CGiGHUqLTTYDrWFTOFYadGre+r8/fxivV8mCoROLJ/PXwC+83+VQvZ3x3S7+/aU24VlPY+0l+RnRxmItTaWn7GsflzK9XSSShabV31p1lY8MC7rzZYI9FfW/oRNMaM/HsT8qonxJk3+Xd80HsInGy607MrcWVwSDdC/WLu14nWJ7g05Mgxb78tm+m01r/Yt5AGhg9uOdHLn0JFAeM3nhsoIyi2WpwEo1NyiT2LaydeH3/Jo7KvGLh5vjyAFQtWpkNWZ8ejyQMnEks9yK81PNPUghxsd2+vLcWXIV2WvgHSzB221gVYPuoBnYep5c6rN04Cn5Rq+NiS/xC+mWtLhO/3+XIvxAoAc9FKB66gRxYQeSZtTSzKYjbLESgIPIrk6O1tgpj0DvtxPvYlU+12D680XYQctbjYWq7pzw/TyXchVdHDYvi71EK5lwFY8FWkFPHCnyLvt01XkJFS0Rl2VTotIoql9JtgB4jr24xHmFXhz+q2lPmGhnuKU7nFSE5nbJQxoPyG6aC+9qSSrF5M+4WA6TBnw3/CPkD1t3dVLTtiXR4QMUGK1eKNAMn9G8F58vFJF4sCWu1/LIFCZ/sfr7gEmFJVxmdzxljh+xdm4hPM4pueuIwToJOuHY4k/w/CdW2QRtPswCbK35xlM1lnDdFk+dv9BzfCqGjqz6CbZwy/nNJUsEFfcAaDhFNOc/egbCmOoy97RenA51GLBsSQ2dOj2xDvjaVgicMexAMTpoElxrkaVh+CeuYgp7QRz9JRTsajTEq+F3ShcymoMy2+RQQXStFe0LnBqeP8Y98GGIsu0sHb/kajx80slwuoa21n3F5b2biZIkK8RuxNddYU1/ue0Eemnetm7r8uOZJOT1byzn2Ljgq/tx72bPQmLvPC3qE1C9Fw0Pu5tf688RFyw9Ulfj6RrwjkzH6Sh1dAz8URuqn1OWqs4YeLQnf/4+BQo/Z7dnBdalTSU/34xrHaHH+lOTJLrqXOBRKYdz46BSieOFF0qcJou1jXOmZjb1EW3d8k59OW0GiuF3lGjkhKwQ99ApVEU0l7yjfo=
eTp7xHOT1tcAYRWo+KII4FFP2ZZqY51tnLNLt/PBMGxLPdiRqcNx3U8Dq34UfIU+fjYxpzGLEIWOYtVh3/4W6QKW46My0hYbnbOBrycAi3duzqaVWqHKbMNXh9GuclBks++Ba1/n3viJZJ/i1tUh5ZxY4nZ0gNFjbzToCSJpdB1vQbAqhutAOaABiFJ01NyIvffJVc3Ps4TpBP2Wye8jhU2Vt1vQP/tV0nJ+Ts918ZMLJlJ+j2R9Vmdnzqm7LRAdUFweiwVxQru5ZKHHI0N6nl4AOgUo+iSmdHU8rRvpLJdWizrn/Zbo6NdDEs7qSknZMngr3tym5SNNamY2XSatorgl7gWADiGM2SwEBNRYIQ0Rh0YZD4RxgK+YMrJrjTkKVbnILLBJynP9zas1xHG60XMPupZnROp5cem4h8p1a57qKiiqg3S6QM+gYp+57lPxA7AB9PXxkqsSxTPCxkbWWXop2GYGHkkEALGVkcY0uj0CsolPGnBz8KXXn8AXYCV0bhYZGHP8H1PwnDafdXDYFfO7fTwa8FYcnTM12HarvPUvWsaxSRq/DtDOWUcB/kTwb7mrG/smIrw1W3OQMwA2dWShn9qJ7mLbSIINKUTFT/Mdwp4oYV111lzRSbf7mkEzwLxOa+Rx3dXvOwFWl3GmxMhDm2HPqBOGvlexJpfQdVGW9UEo4/wKvdtjtRfJQdjzQhyldf9mJrZiyuBwMzwrMUxA+EZULZp2HW0hSD7LMwwrB6y35xlM1kOCNUI7eVKahLOlHdxuKeuhDaLqfD9fUcBnoTSlWd/I2MNX39KsChKftcs+nM8KGbSjp5QlQYZS2ZkjbyUjTZD98B3QaAfMm/YNLS0OqvOuIg+jGyg37a+W2iS/D3GKUaLZ1NeWe8ajZva4BC2p98HOrRnLbnbHGNDN80dWbyO3T/MB9E6+419BkK+36VOE8jSFBDUnhXT4OYuo8/fGnB8QHA7k/M4HOO44YBAPPa0LrrRUcsKfa118s5ZOf6ozQVg/KfRYyCcSxzk8HxRY8tp1P/lsDvsAGQD5zCme0V02sFtgxQaHvrB63ZlfPpHM5flVZi0ASHE6qJD29SDOiUECTW88zUrrCZE0nTXeOw3bZIW2M8mQhL6g737XVIPFUly7ggYieBlXD4Y31uRnq47ss60X5GD3wzZre2YdWflTcxftT1vPYba9V7/FgyZElqZAK7Kdm69YSLCUr/2Xc8RFr2Sh8KK6e4tXGkDkQExbw5X1KRnQr4AWMM11PWGpxjxX8YEJlRR9lhWjibP4i94f0eHB/WBdqOVfBAkJWi85POKKcXYjIkA6ZU5ObckInxK4UCcm6ayfmha18pkAjPRYja2OT44APPkAQjYbV5GbbMFiag5Gb5KvgjR6xrmAnAKe+1V2whhcHpeaT8l+ZQHVRUAV/QErlp5BGCHElz2P4cgZDSN4/+PZd+DmQMByhu42A54t4a8DVD9bekobrDSUpQvyGGfR8SvrynnPif7aMyLISoWCWh2je9GQ0FbQ3G4YOdyibGT3wvC3VXj7FRbDtHylKDrPogjJucCpz+4AzdMf4DAhBCoSyGySegHEPLpBpFgs3MOvp5hWBk5e3y/cPtevic0K5UJroLlr/qZXIemC+Ot+O50pid3KzgTDTkjLIXE+kV1kpoTcTHL6HXa/SFy3d3qsA1qrxeC7EsEo76IHOb3l2Z2HHV0c75K8bvh+TGeaNk2k1zOiVdmcEPRbwVy5hiuG70ELARvTeVI1/mPkvO9LO5p06Y8WKJJhhKF6AtXc2aH8UTXeCEDo5wHa3SZC0Sf0qo/8QsH1gp7PZaVV4YV4PMnb1y9+frfBHiLhAcQ3pKL09pbYQ2HCH9cWog0jEPRwp5aGkCiWc6c0zhNBCXyst6PKPKxS+Emme1mtvtPh+fnZssWxkviIvPMc6gFyQUWHoWe4f177MryPhk15W7K7jLSbDYVsL3heMQLrZqTFXH15n3P7imJ9ysYqf+04k4kahax6hDLAmEZOyGcVvWY0v4rMS9hvekiboh4g3s/o5Eff+ffzlQYu1pY7EMdPcgTce5RLuTcmwEA1D9mcahAcuX1xErZN3mfGot8hoZrk81UvC/iBUXAYNiKsO2P7R/lq3qtFp43veMnqG2Et5K9QGsPKyE+0FZ36XM+nSyNrHRkuFhDO8nUcWfvxZLg/PRs6hp4nKezI3du2S1gpHPNiaBw=