HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐIỂM CHUẨN 2016

*
cookiesinheaven.com Việt Nam
Tin giáo dục đào tạo Góc hỗ trợ tư vấn tuyển chọn Sinh học trực tuyến đường trường Khối Ngành thương mại dịch vụ cookiesinheaven.com liên kết

Điểm chuẩn Học viện Bưu bao gồm viễn thông (Phía Bắc) năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D520207KT Điện tử truyền thông 22 
2D510301Công nghệ KT Điện, điện tử 21.75 
3D480201Công nghệ thông tin 23.75 
4D480299An toàn thông tin 23 
5D480203Công nghệ nhiều phương tiện 22.5 
6D320104Truyền thông nhiều phương tiện 22.25 
7D340101Quản trị kinh doanh 21 
8D340115Marketting 21.5 
9D340301Kế toán 21.25 

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Bưu bao gồm viễn thông (Phía Bắc) năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩn
1D340115- MarkettingA; A1; D21
2D340101- quản lí trị tởm doanhA; A1; D21
3D320104- truyền thông đa phương tiệnA; A1; D22
4D480203- technology đa phương tiệnA; A1; D22.5
5D480299- bình yên thông tinA; A123
6D480201- technology thông tinA; A123.75
7D510301- technology kỹ thuật điện, điện tửA; A121.75
8D520207- Kỹ thuật điện tử truyền thông A; A122.25
9D340301- Kế toánA; A1; D21.25
10C510302- Kỹ thuật năng lượng điện tử truyền thôngA; A115.75
11C340301- Kế toánA; A1; D14.75

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Bưu chính viễn thông (Phía Bắc) năm 2014

STTMã ngànhTên ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D520207KT Điện tử truyền thôngA,A118 
2D510301Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tửA,A117.5 
3D480201Công nghệ thông tinA,A120 
4D480299An toàn thông tinA,A119 
5D480203Công nghệ nhiều phương tiệnA,A1,D119 
6D340101Quản trị tởm doanhA,A1,D117.5 
7D340115MarkettingA,A1,D117.5 
8D340301Kế toánA,A1,D117.5 
9C510302KT Điện tử truyền thôngA,A111.5Cao đẳng
10C480201Công nghệ thông tinA,A111.5Cao đẳng
11C340101Quản trị gớm doanhA,A1,D111.5Cao đẳng
12C340301Kế toánA,A1,D111.5 

Điểm chuẩn Học viện Bưu bao gồm viễn thông (Phía Bắc) năm 2013

Chưa cập nhật

cookiesinheaven.com Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh, tư vấn phía nghiệp !