HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH 2018

Giới thiệuKHOA ĐÀO TẠOKHOA TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1 ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 THẠC SĨ tuyển chọn sinh
Trang chủ
*
Thông tin tuyển sinh đh năm 2018

1.

Bạn đang xem: Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh 2018

Các thông tin của năm tuyển chọn sinh

1.1. Đối tượng tuyển chọn sinh: thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương; bao gồm đủ sức khỏe để tiếp thu kiến thức theo lao lý hiện hành; đạt yêu cầu theo dụng cụ của học viện chuyên nghành về học lực, hạnh kiểm bậc THPT.

Thí sinh là người quốc tế được tuyển sinh theo chế độ hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển chọn sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh:

1.3.1. Phối hợp thi tuyển cùng xét tuyển: đối với đội 1 – ngành Báo chí.

Môn thi tuyển: năng khiếu sở trường báo chí – tổ chức thi tại học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền.

Xét tuyển căn cứ tác dụng thi năng khiếu sở trường báo chí phối hợp với công dụng thi THPT tổ quốc của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).

1.3.2. Xét tuyển chọn căn cứ hiệu quả thi thpt quốc gia: đối với team 2, 3, 4.

- nhóm 2 gồm các ngành: truyền thông media đại chúng, truyền thông đa phương tiện, Triết học, chủ nghĩa thôn hội khoa học, tài chính chính trị, khiếp tế, phát hành Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước, chính trị học, Xuất bản, buôn bản hội học, công tác làm việc xã hội, thống trị công, làm chủ nhà nước;

- team 3: Ngành kế hoạch sử;

- team 4 gồm các ngành: media quốc tế, dục tình quốc tế, quan hệ giới tính công chúng, Quảng cáo, ngôn ngữ Anh.

Tổ đúng theo môn xét tuyển được điều khoản cho từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành

Môn phải (A)

Môn tự chọn (B) (chọn 1 trong các bài thi/môn thi bên dưới đây)

Môn năng khiếu (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, giờ Anh, kỹ thuật tự nhiên, khoa học xã hội

Năng năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, tiếng Anh, khoa học xã hội

-

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, giờ Anh, giáo dục công dân

-

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, kỹ thuật tự nhiên, khoa học xã hội

-

A + B

- học viện có thực hiện điểm thi được bảo lưu lại theo luật tại quy chế xét công nhận giỏi nghiệp thpt QG để xét tuyển.

- học viện chuyên nghành sử dụng công dụng miễn thi thpt QG bài thi môn tiếng Anh nhằm tuyển sinh với tầm quy thay đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh lịch sự điểm xét tuyển sinh, cụ thể như sau:

STT

Mức điểm chứng từ tiếng Anh

Điểm quy đổi để xét tuyển sinh

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

1

475 - 499

53 - 60

4.5

7,0

2

500 - 524

61 - 68

5.0

8,0

3

525 - 549

69 - 76

5.5

9,0

4

≥ 550

≥ 77

≥6.0

10,0

Thí sinh được miễn thi môn giờ Anh trong kỳ thi THPT non sông có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP cùng TOEFL iBT (do tổ chức triển khai Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức triển khai British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực đến thời khắc nộp hồ sơ xét tuyển đại học cần nộp bạn dạng sao công chứng chứng chỉ TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS khi nộp hồ sơ đk xét tuyển đại học.

1.3.3. Xét tuyển theo học bạ: về tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành so với thí sinh là học sinh các trường chuyên/năng năng khiếu (Danh sách các trường chuyên/năng khiếu xem Phụ lục), đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm giỏi trong cả 3 năm học THPT. Sỹ tử thuộc đối tượng người dùng này đk xét tuyển ngành báo chí truyền thông phải dự thi môn năng khiếu báo chí và đạt 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) bắt đầu đủ đk xét tuyển.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chăm ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài xích thi/môn thi xét tuyển

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

1800

1

Báo chí, chăm ngành Báo in

602

50

- Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Toán (R15)

- Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ Anh (R05)

- Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Khoa học thoải mái và tự nhiên (R06)

- Ngữ văn, năng khiếu báo chí, công nghệ xã hội (R16)

2

Báo chí, siêng ngành Báo vạc thanh

604

50

3

Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình

605

50

4

Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử

607

50

5

Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình unique cao

608

40

6

Báo chí, siêng ngành Báo mạng điện tử unique cao

609

40

7

Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chí

603

40

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, Toán (R07)

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, giờ đồng hồ Anh (R08)

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên và thoải mái (R09)

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, công nghệ xã hội (R17)

8

Báo chí, siêng ngành xoay phim truyền hình

606

40

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ Anh (R12)

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học thoải mái và tự nhiên (R13)

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, kỹ thuật xã hội (R18)

9

Truyền thông đại chúng

7320105

50

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, khoa học xã hội (C15)

- Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (D01)

10

Truyền thông nhiều phương tiện

7320104

50

11

Triết học

7229001

40

12

Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học

729008

40

13

Kinh tế chủ yếu trị

7310102

40

14

Kinh tế, chuyên ngành thống trị kinh tế

527

50

15

Kinh tế, siêng ngành kinh tế và làm chủ (chất lượng cao)

528

40

16

Kinh tế, chuyên ngành tài chính và cai quản lý

529

50

17

Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước

7310202

50

18

Chính trị học, chăm ngành làm chủ hoạt động bốn tưởng - văn hóa

530

50

19

Chính trị học, siêng ngành chủ yếu trị phân phát triển

531

50

20

Chính trị học, chăm ngành cai quản xã hội

532

50

21

Chính trị học, chuyên ngành bốn tưởng hồ nước Chí Minh

533

40

22

Chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển

535

50

23

Chính trị học, chăm ngành chính sách công

536

40

24

Chính trị học, chăm ngành media chính sách

538

50

25

Xuất bản

7320401

100

26

Xã hội học

7310301

50

27

Công tác xã hội

7760101

50

28

Quản lý công

7340403

50

29

Quản lý bên nước

7310205

50

30

Lịch sử, chăm ngành lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam

7229010

40

Nhóm 3:

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, giờ Anh (D14)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, giáo dục và đào tạo công dân (C19)

31

Truyền thông quốc tế

7320107

50

Nhóm 4:

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và thoải mái (D72)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, công nghệ xã hội (D78)

32

Quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoại

610

50

33

Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tế

611

50

34

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan liêu hệ nước ngoài và media toàn mong (chất lượng cao)

614

40

35

Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ nam nữ công chúng siêng nghiệp

615

50

36

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

40

37

Quảng cáo

7320110

40

38

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

1.5. Điều kiện dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh cần vừa lòng các đk sau:

- Có hiệu quả xếp nhiều loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông thạo 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học đa dạng xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp làm hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo chính sách của học tập viện. Vào trường vừa lòng thí sinh lấy điểm xét tuyển dẫu vậy không đáp ứng nhu cầu yêu mong về đk nộp hồ nước sơ, học viện chuyên nghành không thừa nhận trúng tuyển.

1.6. Các thông tin cần thiết khác:

2.6.1. Khẳng định điểm trúng tuyển: theo chăm ngành dựa vào tổng điểm những môn thi phương tiện cho từng đội ngành xếp tự cao xuống thấp. Những môn thi thuộc team ngành 1, 2 tính thông số 1, môn lịch sử hào hùng thuộc nhóm ngành 3, môn tiếng Anh thuộc team ngành 4 tính hệ số 2.

2.6.2. Các chuyên ngành đào tạo:

- Ngành tài chính gồm 3 chuyên ngành: thống trị kinh tế; kinh tế tài chính và cai quản (chất lượng cao); kinh tế và cai quản (hệ chuẩn)

- Ngành chủ yếu trị học có 7 chuyên ngành: làm chủ hoạt động bốn tưởng - văn hóa; chính trị vạc triển; quản lý xã hội; bốn tưởng hồ Chí Minh; văn hóa truyền thống phát triển; chính sách công; media chính sách;

- Ngành báo chí truyền thông gồm 6chuyên ngànhhệ chuẩn: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phạt thanh; Báo truyền hình; quay phim truyền hình; Báo mạng năng lượng điện tử;2 chăm ngành quality cao: Báo truyền hình, Báo mạng điện tử;

- Ngành quan hệ quốc tế gồm 3chuyên ngành: thông tin đối ngoại; quan liêu hệ chính trị và media quốc tế; quan tiền hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao);

- Ngành quan hệ giới tính công chúng gồm 2 chăm ngành: tình dục công chúng siêng nghiệp; Truyền thông marketing (chất lượng cao).

2.6.3. Tiêu chí phụ xét tuyểntrong trường hợp thí sinh gồm điểm xét tuyển đều bằng nhau cuối danh sách theo sản phẩm tự ưu tiên sau:

* Đối cùng với ngành Báo chí:

- Ưu tiên thí sinh gồm điểm thi năng khiếu sở trường báo chí/Năng năng khiếu Ảnh báo chí/Năng năng khiếu Quay phim truyền họa cao hơn;

- Ưu tiên thí sinh có tác dụng thi THPTQG môn Ngữ văn cao hơn nữa (hoặc điểm TBC môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn nữa – với thí sinh xét tuyển theo học tập bạ THPT).

* Đối với các ngành tất cả môn chính nhân hệ số (nhóm 3, team 4): ưu tiên thí sinh bao gồm tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn (xét điểm TBC 3 môn theo tổng hợp xét tuyển của 3 năm thpt - so với thí sinh xét tuyển chọn theo học bạ THPT).

* Đối với những ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên sỹ tử có kết quả thi THPTQG môn Toán (điểm TBC 3 năm trung học phổ thông môn Toán - so với thí sinh trường siêng xét tuyển theo học bạ THPT) cao hơn.

1.7. Tổ chức triển khai tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

* Đối cùng với ngành Báo chí:

Sáng 08/7: tiếp sinh, thịnh hành Quy chế thi, phát thẻ tham dự cuộc thi cho thí sinh;

Chiều 08/7: thi trắc nghiệm: toàn bộ thí sinh; thi tự luận: so với thí sinh đk dự tuyển những chuyên ngành Báo in, Báo phạt thanh, Báo truyền hình, Báo mạng năng lượng điện tử.

Sáng 09/7: thi năng khiếu chuyên ngành Ảnh báo chí.

Chiều 09/7: thi năng khiếu chuyên ngành xoay phim truyền hình.

* Đối với sỹ tử xét tuyển chọn căn cứ công dụng thi THPTQG: theo pháp luật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

* Đối với thí sinh là học sinh các trường chuyên/năng khiếu đk xét tuyển theo học tập bạ:

2.7.2. Bề ngoài nhận hồ nước sơ: thí sinh nộp làm hồ sơ qua đường bưu điện bằng chuyển phát cấp tốc hoặc nộp thẳng tại học viện:

Phòng tuyển sinh, planer và Tổng hợp, Ban quản lý Đào tạo

Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, ước Giấy, Hà Nội.

1.8. Cơ chế ưu tiên:

1.8.1. Xét tuyển thẳng

1.8.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

a) nhân vật lao động, nhân vật lực lượng thiết bị nhân dân, nhân vật lao động trong thời kỳ chống chiến, chiến sỹ thi đua vn đã tốt nghiệp trung học.

b) người đã trúng tuyển chọn vào học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền, dẫu vậy ngay năm đó có lệnh điều đụng đi nhiệm vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong triệu tập nay đã chấm dứt nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ cơ mà chưa được nhận vào học ở 1 trường lớp chủ yếu quy lâu năm nào, được từ cung cấp trung đoàn vào quân đội hoặc Tổng đội tnxp giới thiệu, nếu bao gồm đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về mức độ khoẻ, có đầy đủ các sách vở hợp lệ thì được xem như xét dấn vào học tập tại học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền. Nếu bài toán học tập bị cách trở từ 3 năm trở lên với các đối tượng được tuyển chọn thẳng bao gồm nguyện vọng, học viện chuyên nghành sẽ xem xét trình làng vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước lúc vào học chủ yếu thức.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển non sông dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển nước nhà dự hội thi khoa học, kĩ thuật thế giới đã giỏi nghiệp trung học ít nhiều được tuyển thẳng vào học viện Báo chí với Tuyên truyền theo ngành cân xứng với môn thi hoặc ngôn từ đề tài dự thi của thí sinh.

Xem thêm:

d) Thí sinh chiếm giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh giành giải nhất, nhì, cha trong hội thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã xuất sắc nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào học viện Báo chí với Tuyên truyền theo đúng ngành hoặc ngành ngay gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

đ) Đối với thí sinh là fan khuyết tật đặc biệt quan trọng nặng bao gồm giấy xác thực khuyết tật của cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp cho theo quy định: Giám đốc học viện chuyên nghành căn cứ vào hiệu quả học tập trung học phổ thông của học viên (học bạ), tình trạng sức mạnh và yêu ước của ngành đào tạo để coi xét, đưa ra quyết định cho vào học.

e) Đối với sỹ tử là người nước ngoài, gồm nguyện vọng học tại học viện: Giám đốc học viện căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kỹ năng và giờ Việt theo khí cụ của học viện chuyên nghành để coi xét, đưa ra quyết định cho vào học.

Những sỹ tử này buộc phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung cập nhật kiến thức vị Giám đốc học viện quy định.

1.8.1.2. Tiêu chí xét tuyển chọn thẳng

Tuyển trực tiếp thí sinh đạt giải quốc gia không tinh giảm số lượng cho các ngành sau:

- Ngành Báo chí, media đại chúng, truyền thông media đa phương tiện: tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi tổ quốc môn Ngữ văn;

- Ngành lịch sử, xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước: tuyển thí sinh giành giải học sinh giỏi quốc gia môn kế hoạch sử;

- Ngành ngữ điệu Anh, tình dục công chúng, Quảng cáo, quan hệ tình dục quốc tế, truyền thông quốc tế, những chương trình unique cao: tài chính và quản lý, quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông toàn cầu, truyền thông marketing, Báo truyền hình unique cao, Báo mạng năng lượng điện tử unique cao: tuyển chọn thí sinh giành giải học sinh giỏi đất nước môn giờ Anh;

- Ngành ghê tế, tài chính chính trị: tuyển thí sinh giành giải học sinh giỏi tổ quốc môn Toán.

1.8.2. Ưu tiên xét tuyển

1.8.2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chiếm giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp nước nhà không sử dụng quyền tuyển thẳng vào các ngành theo lao lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành khác. Thí sinh đk ưu tiên xét tuyển chọn ngành báo mạng phải tham dự kỳ thi năng khiếu sở trường báo chí và lấy điểm 5,0 trở lên trên (theo thang điểm 10).

1.8.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên xét tuyển: không hạn chế.

1.9. Lệ tổn phí xét tuyển/thi tuyển

- Lệ phí tổn xét tuyển: Theo lý lẽ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

- Lệ giá tiền thi tuyển chọn ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đk 02 bài xích thi năng khiếu sở trường báo chí: 500.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đk 03 bài thi năng khiếu báo chí: 700.000đ/hồ sơ.

1.10. Chi phí khóa học dự con kiến với sinh viên thiết yếu quy năm 2018:

Mức thu trường đoản cú 249.000đ/tín chỉ cho 392.100đ/tín chỉ đối với hệ chuẩn.

Mức thu trường đoản cú 813.300đ/tín chỉ mang đến 1.270.800đ/tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao.

Lộ trình tăng khoản học phí cho từng năm là buổi tối đa 10%.

1.11. Các nội dung không giống

a. Quy định bổ sung cập nhật về điều kiện xét tuyển

- những ngành đào tạo và giảng dạy giảng viên lý luận chủ yếu trị (Triết học, công ty nghĩa xóm hội khoa học, tài chính chính trị, lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam, bốn tưởng hồ Chí Minh) được miễn học tập phí. Sỹ tử dự thi những chuyên ngành này sẽ không nói ngọng, nói lắp, không trở nên dị tật về nước ngoài hình.

- Thí sinh tham gia dự thi chuyên ngành cù phim truyền hình bắt buộc có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình cân xứng (nam cao 1m65, phụ nữ cao 1m60 trở lên).

Sau lúc trúng tuyển, công ty trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên. Sv trúng tuyển ví như không đáp ứng các phép tắc nêu trên sẽ tiến hành chuyển sang ngành không giống của học viện có điểm trúng tuyển tương đương.

- các chương trình unique cao: chỉ tuyển thí sinh được điểm thi THPTQG môn tiếng Anh 7,0 trở lên.

b. Cấu tạo bài thi năng khiếu báo chígồm 2 phần:

- Phần thứ nhất (3 điểm): toàn bộ thí sinh dự thi ngành báo chí truyền thông làm bài thi trắc nghiệm tất cả 30 câu hỏi, thời hạn làm bài bác 30 phút: kiểm soát hiểu biết tầm thường (nội dung đề thi nằm trong số môn học:Giáo dục công dân, lịch sử, Địa lý, Ngữ văn của lịch trình Trung học tập phổ thông, đa phần là lớp 12).

- Phần vật dụng hai (7 điểm):

+ Đối với thí sinh tham gia dự thi chuyên ngành cù phim truyền hình, Ảnh báo chí:

(1) xem hình ảnh (ảnh chụp, đoạn clip clip) với viết comment không quá 500 chữ về hình thức, kỹ thuật, nội dung hình ảnh được xem, thời hạn làm bài trong vòng 30 phút (3 điểm);

(2) vấn đáp phỏng vấn thẳng để biểu đạt hiểu biết về nghành nghề dịch vụ quay phim truyền hình, hình ảnh báo chí;kiến thức về sản xuất hình và bố cục, tứ duy hình ảnh;ý tưởng sáng sủa tạo;khả năng giao tiếp… (4 điểm)

+ Đối với thí sinh dự tuyển những chuyên ngành không giống của ngành Báo chí: Làm bài bác thi từ luận tất cả 2 câu hỏi, thời gian làm bài bác 120 phút.

Câu 1 (3 điểm): Đánh giá năng lượng xử lý, diễn đạt thông tin với sử dụng ngữ điệu trong xây dựng, hoàn thành xong văn bản. Dạng thức đề thi rất có thể là: cung ứng một văn bản báo chí gồm lỗi không đúng (về cách nhìn chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về phong thái sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa thay thế và hoàn thành văn bạn dạng theo bí quyết của mình.

Câu 2 (4 điểm): Đánh giá năng lượng phát hiện vụ việc và thể hiện ý kiến cá nhân. Dạng thức đề thi hoàn toàn có thể là: báo tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu mong thí sinh viết một bài viết tối nhiều là 500 từ.

Bài thi năng khiếu sở trường báo chí do học viện ra đề và tổ chức triển khai chấm thi.

c. Xét tuyển thí sinh dự bị dân tộc vào ngành Báo chí

Thí sinh kết thúc chương trình dự bị đại học tại những trường dự bị dân tộc có nguyện vọng dự tuyển ngành báo chí phải tham gia kỳ thi năng khiếu sở trường báo chí do học viện tổ chức. Điểm xét tuyển so với các thí sinh này được khẳng định căn cứ vào điểm mức độ vừa phải chung các môn Toán, Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Anh của năm học dự bị đại học kết hợp với điểm thi môn năng khiếu báo chí theo từng tổ hợp xét tuyển đã chào làng của học viện.

2. Thời hạn dự loài kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

2.1. Tuyển sinh bổ sung cập nhật đợt 1: thí sinh đăng ký xét tuyển từ bỏ 25/8 cho 03/9 (nếu và chỉ tiêu).

2.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: thí sinh đk xét tuyển từ 10/9 mang đến 19/9 (nếu và chỉ còn tiêu).