Gia Cát Lượng Đánh Đàn Đuổi Tư Mã Ý

Tại thị xã nhỏ tuổi Tây Thành, Gia Cát Lượng, Thừa tướng bên Thục Hán 1 mình gẩy đàn, xua đuổi Tư Mã Ý – Phiêu kỵ đại tướng mạo quân công ty Tào Ngụy cùng với 15 vạn hùng binc. Trận chiến qua giờ lũ này được fan sau lưu truyền là ‘Không thành kế’, ‘Gia Cát Tây thành xua giặc hung’ với coi đó nhỏng một biểu tượng cho sự cơ trí, mẫn tiệp vô tuy nhiên của Gia Cát Khổng Minh.

Nhưng trong giờ đàn hàm cất số đông điều bất ngờ?

Bối chình họa ra mắt sự kiện này là khi Gia Cát Lượng thống lĩnh binh mã nước Thục, Bắc pphân tử lần thứ nhất. Quân Thục tiếp tục đại thắng quân Ngụy, bắt sống phò mã nước Ngụy là Hạ Hầu Mậu, đả bại Đô đốc Ngụy quốc Tào Chân, kết nạp danh tướng mạo Khương thơm Duy.

Bạn đang xem: Gia cát lượng đánh đàn đuổi tư mã ý


*
Tạo hình Gia Cát Lượng trên năng lượng điện hình ảnh. Ảnh: Internet.

Cùng khi ấy Mạnh Đạt làm việc Tân Thành mưu làm phản đổi thay nhà Ngụy, định cất binh đánh úp Ngụy đế Tào Duệ. Ngụy quốc lâm nguy, Ngụy Đế Nhanh trọng dụng lại Tư Mã Ý.

Ý nhận lệnh của vua lập tức đưa binch từ Uyển Thành kéo tới Tân Thành, trong ứng bên cạnh hợp đánh giết Mạnh Đạt rồi dẫn quân tiếp ứng mang đến Tào Chân.

Tư Mã Ý xuất quân, nhất quyết mang lại Nhai Đình, đây là tuyến phố yết hầu. Nhai Đình Tuy nhỏ dẫu vậy rất đặc biệt quan trọng, vị đấy là tuyến phố vận lương duy nhất của quân Thục, nếu như mất Nnhị Đình, quân Gia Cát Lượng bao gồm nguy hại sụp đổ hoàn toàn, vì chưng vậy cần gồm trọng binch trấn giữ lại, tức bắt buộc bao gồm đại tướng mạo dũng mãnh thiện chiến đứng ra phụ trách trách nát nhiệm nặng trĩu vật nài này.

Bất ngờ Mã Tốc xin đi, khiến cả trướng bị tiêu diệt yên ổn, ai nấy rất nhiều sửng nóng. Vì Mã Tốc xưa ni chỉ hiến kế trong trướng, chưa từng rong ruổi xa trường, đề nghị khó mà hoàn toàn có thể tin cậy giao vác trọng nhiệm này. Tuy nhiên, Mã Tốc trong tối mang lại trướng của Gia Cát Lượng tỉ ti nài xin được bởi nước lập công, nguyện dâng slàm việc học một đời nhằm tiến hành nguyện ước này, và lập quân lệnh trạng nhằm đảm bảo an toàn – nếu thất thủ vẫn chém cả nhà.

Mã Tốc vào trướng Khổng Minc nề hà nỉ van xin được lập công – Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996.

Ngày bữa sau Gia Cát Lượng ra quyết định sai đón đầu Mã Tốc, phó tướng mạo Vương Bình ra chiếm phần Nnhì Đình bảo đảm sườn cũng là mặt đường vận lương mạch máu của Thục quân. Ttuyệt vị theo lời Vương Bình là lập đồn chỉ chiếm giữ cửa quan thì Mã Tốc cậy mình tinh thông binc pháp đã nâng binh lên đóng góp trên một trái núi khu đất, định dồn quân Thục vào địa điểm chết, tự đó toàn quân sẽ quyết tử để đại phá quân Ngụy.


Đây hệt như là kế ‘bội thuỷ tuyệt nhất chiến’ (bày trận tựa sông) mà lại Hàn Tín năm xưa sẽ cần sử dụng. Sau khi chinh phạt nước Nguỵ, tướng quân Hàn Tín thừa nhận lệnh chinc phạt nước Triệu. Tuy nhiên quân Triệu có tới trăng tròn vạn hùng binh, còn quân Hán chỉ bao gồm 3 vạn. Hàn Tín đang suy nghĩ ra một kế, sai quân quá sông đóng quân bí quyết ải Tỉnh Hình (quân Triệu) 30 dặm. Đây là điều cấm kị trong binh pháp quân gia, một Khi không thắng cuộc vẫn không có con đường lùi vùng sau.

Rồi Hàn Tín ngày sau gửi quân mang đến tấn công ải, quân Triệu thấy vậy dốc quân chủ lực ra ngênh chiến với đuổi đánh Hàn Tín tới chiến luỹ ven sông.

*
Quân Hán quyên sinh bội phản công. (Ảnh: Internet)

Hiện giờ quân Hán đã hết đường lui, đánh nhau Hoặc là chết khi đã biết thành nhấn mạnh mặt đường cùng, khiến cho quân Hán kháng trả gan góc chưa từng bao gồm, quân Triệu lúng túng quăng quật chạy và đại bại.

Vì vậy, Mã Tốc cũng cho là, nếu như sử dụng kế này, thì quân ta sẽ chiến thắng quân thù hệt như Hàn Tín thắng lợi quân Triệu hùng dũng mạnh năm xưa vậy.

Chẳng ngờ Tư Mã Ý bủa vây núi, rồi chặt đứt mặt đường nước của quân Thục. Thục binh đại loạn. Mã Tốc may nhờ Vương Bình gắng chết cứu giúp mới chạy thoát về Hán Trung được.


Về phần Gia Cát Lượng, con đường lương bị giảm, vô kế khả thi bèn chỉ định rút ít quân. Trước Lúc rút, ông ra Tây Thành nhằm chuyển động nốt 20 vạn thạch lương sót lại. Binc sỹ theo kế bên cỗ tướng tá Kmùi hương Duy với 300 gần kề sĩ hộ vệ chỉ còn lại 2000 binh lực già yếu.

Xem thêm:

Vận lương Tây Thành chưa xong, Tư Mã Ý đùng một cái kéo đại binc đến. Khói bụi mù trời, Khương Duy ý kiến đề xuất nhanh lẹ rời quăng quật Tây Thành dỡ chạy về Thục. Nhưng Gia Cát Lượng nhận định rằng chạy vớ chết tất yêu nào thoát khỏi thiết kỵ của Tư Mã Ý.

*
Tư Mã Ý dẫn 15 vạn đại quân cho tới Tây Thành. (Ảnh: Internet)

Lượng đưa ra quyết định tấn công cược một phen cùng với ttách với định mệnh của chính mình. Quân Thục msinh sống tung của thành, giảm mấy chục bộ đội có tác dụng dân phu, lùa súc đồ dùng đi ăn cỏ, và quét cổng thành mang lại thật sạch gọn gàng, bản thân Gia Cát Lượng ôm bọn lên lầu độc tấu kháng hùng binc Tư Mã Ý.

Ý dẫn quân kéo đến Tây Thành, thấy phong cảnh những điều đó rước làm kỳ lạ, đăm chiêu nghe Gia Cát Lượng gẩy bầy một thời điểm, rồi hạ lệnh thay đổi tiền quân làm hậu quân mau lẹ cởi lui.

Tư Mã Ý vẫn nhắm mắt nghe lũ – Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010

Tư Mã Chiêu (bé Tư Mã Ý) vào Tam Quốc Diễn Nghĩa 1996 bảo: “Ngộ nhỡ Gia Cát Lượng không có quân, bày ra chũm thì sao?” Ý nói rằng: “Tiếng bọn tma lanh này mạnh bạo hệt như sóng tía đào, cuồn cuộn nổi lên, tương tự như là tất cả bá vạn hùng binh… hệt như được coi là dòng suối róc rách, còn nếu như không là bạn tinc ý chắc hẳn rằng quan yếu ngờ được“.


Tư Mã Chiêu lại hỏi: “Thưa thân phụ, chỉ nên mấy tua dây bầy, hoàn toàn có thể truyền thần cho tới vậgiống hệt chứ?” Ý trả lời: “Tâm loạn, giờ lũ vẫn xôn xao, trung tâm tịnh, tiếng lũ đang yên tịnh thôi, tâm loạn thì âm loàn, tâm tịnh thì âm nhan sắc. Nghe Gia Cát Lượng đánh đàn, nhìn thấy rõ trung tâm can hắn, ta nghe được giờ đồng hồ đàn của Gia Cát Lượng là 1 vinc hạnh rồi.” Sau kia nhanh chóng truyền lệnh rút ít quân, cởi lui ngoài Tây Thành.

*
Tư Mã Ý truyền lệnh tháo lui. (Ảnh: Internet)

Theo Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì trên tuyến đường cởi chạy, Tư Mã Ý còn bị Quan Hưng, Trương Bào, dóng trống msống cờ xua đuổi quân Ngụy hồn xiêu lòng phách tán.

Tuy nhiên khi chứng kiến tận mắt bộ phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010, thì vào tiếng lũ của Gia Cát có không ít thâm nám ý. Quân Ngụy tháo chạy rồi, Gia Cát Lượng thốt lên: “Ttách xanh cứu giúp ta, Tư Mã Ý thực là đọc âm luật“. Về phần Tư Mã Ý về đến trại, kéo ghế đến Tư Mã Sư ngồi, nghe bé cốt truyện thực trạng Tây Thành rồi bảo: “Ta lose Khổng Minch sống số ttránh, số trời không hỗ trợ ta“.

Vậy rút cuộc ‘ttránh xanh’ đã hỗ trợ Gia Cát Lượng điều gì? Và ‘số trời’ đang không hỗ trợ Tư Mã Ý điều chi? Cái này chắc hẳn rằng là bao gồm liên quan đặc biệt quan trọng đến tiếng đàn cơ mà Gia Cát Lượng tiến công.

Vậy trong tiếng lũ Gia Cát sinh hoạt Tây Thành bao gồm gì, âm lao lý gì vậy? Có lẽ qua giờ đồng hồ bầy (qua âm luật) Gia Cát Lượng đã đưa mang lại Tư Mã Ý thông điệp: “Nhà Ngụy ba đời ngay thức thì nghi ngại, chình ảnh giác ông. Slàm việc dĩ ông được thiết kế nguyên ổn soái thống lĩnh bố quân là vị tôi vắt binc nước Thục công phá Ngụy Quốc. Tôi bị tiêu diệt rồi, mọt lo về Thục quân không thể, Ngụy Đế vớ đã khiến cho ông không toàn mạng sống. Xưa nay thỏ khôn chết thì chó săn bị nấu bếp, chim cất cánh cao chết thì cung bạo gan bị cho vào phòng bếp, chính là lẽ thường“.

*
Xưa ni thỏ khôn bị tiêu diệt thì chó săn uống bị nấu ăn, chim bay cao chết thì cung khỏe mạnh bị bỏ vào nhà bếp, chính là lẽ thường – Tư Mã Ý trong Tân Tam Quốc 2010. (Ảnh: Internet)

Cũng hệt như Hàn Tín xưa cơ vậy, rước một ít giang sơn mang đến bên Hán, kết thúc bị Lữ Hậu giết bị tiêu diệt. Phạm Lãi và Vnạp năng lượng Chủng sau thời điểm góp Việt Vương Câu Tiễn khử vua Ngô Phù Sai thì cũng bị giết, chỉ duy có Phạm Lãi đọc ý này bắt buộc đang mai danh ẩn tích bắt buộc bảo toàn được mạng sinh sống. Hahệt như Đặng Trần Thường với Nguyễn Vnạp năng lượng Thành theo phò vua Gia Long – Nguyễn Ánh, sau khi đại nghiệp hoàn chỉnh cũng trở nên làm thịt, kia đó là ‘quy luật’.

Lắng nghe giờ đàn Gia Cát Khổng Minch, Tư Mã Ý Cấp Tốc tháo lui ngoài Tây Thành. Thả Gia Cát Lượng đi thoát cũng mặt khác tạo con đường sinh sống, hậu vận cho chính mình và nhỏ cháu.

Đấy chính là ‘ý trời’ nhưng cả Gia Cát Lượng với Tư Mã ý hầu hết nói tới. Những lời còn lại của Gia Cát nói cùng với Khương Duy, hay Tư Mã ý nói với đàn ông, chỉ với một trong những phần thực sự nhằm che đi pha thương thuyết qua giờ lũ giữa nhị nhân thứ cáng đáng này.

Ở đó cũng phải nói thêm rằng, bạn tiến công bầy (Khổng Minh) là 1 bậc cao nhân trăm năm cực nhọc chạm chán. Ông bình sinc từ bé xíu là người tu Đạo, được Sư Phú truyền trúc tinc hoa trong môn của bản thân, tcõi âm đã dành cho chình họa giới không hề nhỏ. Sống cuộc sống ẩn dật khu vực rừng sâu núi thoắm, xung quanh năm chỉ thấy trò chuyện cùng với các bạn tâm giao, uống rượu, ngâm thơ, phản hồi cõi tục. Mãi cho đến Lúc Lưu Bị ba lần thăm lều tnhóc mới tỏ nổi tấm chơn tình có tác dụng đụng lòng người tu Đạo – Gia Cát Lượng. Nói là có tác dụng ‘rượu cồn lòng tín đồ tu Đạo’, tuy nhiên thực sự là Lượng mau chóng biết được ‘thiên ý’ rằng đến dịp bản thân bắt buộc xuất sơn nhằm hiệp trợ Lưu Bị ra đời nhà Thục Hán, tạo thành cố gắng chân phân phát thời Tam Quốc, đặt định văn hoá nhằm nhận thức thay như thế nào là “Nghĩa” cho tất cả những người đời sau.