Đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ

Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng oxi toàn diện thu được khí X. Hấp thú hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M chiếm được hỗn hợp Y và 32,55 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy mở ra thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Phương pháp giải

Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y có Ba(HSO3)2

Vậy sau bội nghịch ứng có những muối hạt BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể bao gồm K2SO3 hoặc kiềm dư do chúng solo cùng với Ba(HSO3)2)

Các pmùi hương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

→Tổng số mol SO2 → Số mol FeS2


Lời giải của GV cookiesinheaven.com

Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng minh Y bao gồm Ba(HSO3)2

Vậy sau phản nghịch ứng bao gồm các muối hạt BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể có K2SO3 hoặc kiềm dư do bọn chúng solo với Ba(HSO3)2)

Các phương thơm trình hóa học:

2FeS2 + 1một nửa O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

0,15 0,15 0,15 mol

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

0,1 ← (0,2-0,15) mol

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

0,2 0,2 mol

Tổng số mol SO2 là 0,15 + 0,1+ 0,2= 0,45mol

Theo PT (1): nFeS2= 0,5. nSO2=0,225 mol → mFeS2= 0,225. 1trăng tròn = 27 gam

Đáp án cần chọn là: a


...

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào bình đựng 250 ml hỗn hợp KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước cùng sau phản nghịch ứng không đổi khác Nồng độ mol/lit của muối nhận được sau phản bội ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). Nồng độ mol/lit của hỗn hợp muối bột tạo thành thành là


Dẫn 448 ml CO2(đktc) sục vào bình cất 100 ml hỗn hợp KOH 0,25M. Khối lượng hai muối bột tạo thành là


Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để lúc cho khí CO2tạo thành vào phản ứng trên tác dụng với 3,4 lít hỗn hợp NaOH 0,5M ta được 2 muối hạt với muối hạt hiđrocacbonat bao gồm độ đậm đặc mol bởi 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% gồm cân nặng riêng rẽ là một,05g/ml. Kân hận lượng muối tạo thành là


Thổi 2,464 lkhông nhiều khí CO2vào trong 1 hỗn hợp NaOH thì được 9,46 gam hỗn hợp 2 muối bột Na2CO3cùng NaHCO3. Nếu muốn chỉ thu được muối bột NaHCO3thì nên thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M. Kăn năn lượng của muối thu được sau bội phản ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước sản xuất thành hỗn hợp A. Hấp trúc hoàn toàn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào hỗn hợp A nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hoà tung 2,8 gam CaO vào nước ta được hỗn hợp A. Nếu mang đến khí CO2sục qua dung dịch A và sau khoản thời gian dứt thí điểm thấy có một gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2sẽ tsay đắm gia làm phản ứng. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc.


Cho a mol CO2kêt nạp không còn vào hỗn hợp chứa b mol NaOH.

Xem thêm: Chị Em Phụ Nữ Làm Chuyện Ấy Bao Nhiêu Lần/Tuần Là Tốt Nhất? Chuyện Ấy Bao Nhiêu Là Đủ

- Nếu b = 2a thì thu được hỗn hợp X.

- Nếu b = a thì nhận được hỗn hợp Y.

- Nếu b = 1,4a thì thu được dung dịch Z.

Chỉ sử dụng 1 hóa chất nhất và các sản phẩm, ĐK thử nghiệm cần thiết hãy trình diễn phương thức nhận ra những hỗn hợp X, Y, Z trên.


Hấp trúc hoàn toàn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M chiếm được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dịch Y đựng 2 chất chảy là BaCl2 0,16M với Ba(OH)2 aM vào hỗn hợp X, chiếm được 3,94 gam kết tủa với hỗn hợp Z. Biết các phản bội ứng trọn vẹn. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng oxi trọn vẹn chiếm được khí X. Hấp thụ không còn X vào 1 lkhông nhiều dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được hỗn hợp Y với 32,55 gam kết tủa. Cho hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y lại thấy lộ diện thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Khi V trở thành thiên tự 2,24 lít đến 4,48 lkhông nhiều thì khối lượng kết tủa cũng chuyển đổi theo, trong đó lượng kết tủa thu được tối thiểu là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào vào V(l) dung dịch kiềm đựng NaOH 0,7M với Ba(OH)2 0,5M cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được 5,91 gam kết tủa White. Giá trị của V là:


Cho m gam P2O5 vào hỗn hợp đựng 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, chiếm được dung dịch X.Cô cạn X, nhận được 8,56 gam hỗn hợp hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 công dụng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau thời điểm những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn nhận được dung dịch X.. Cô cạn dung dịch X chiếm được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là:


Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M cho đến khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được dung dịch X. Kân hận lượng muối hạt trong X là:


Sục V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X có Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau phản ứng nhận được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:


Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 400 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M nhận được a gam kết tủa cùng hỗn hợp X. Dẫn 0,7V lkhông nhiều khí CO2 vào dung dịch X thu có thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích những khí những đo ở đktc. Giá trị của V là:


Trộn 50 gam hỗn hợp KOH 11,2% cùng với 150 gam dung dịch Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khi phản bội ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp B. Khối hận lượng của dung dịch B đối với hỗn hợp A?


Dẫn một lượng khí CO2 chiếm được lúc đốt cháy một phù hợp chất hữu cơ vào trong bình đựng nước vôi trong dư chiếm được 5 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa cùng đun cho nóng nước lọc thu được thì tạo nên thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 ban sơ (đktc)?


Cho 17,15 gam hỗn hợp X bao gồm Ba cùng Na vào nước thu được hỗn hợp Y cùng 3,92 lít khí H2 (đktc). Cho khí CO2 vào dung dịch Y. Cho V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào dung dịch Y thấy lượng kết tủa thu được là lớn số 1. Giá trị của V là:


Hấp trúc không còn CO2 vào dung dịch NaOH được hỗn hợp A. Chia A có tác dụng 2 phần cân nhau. Cho hỗn hợp BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a

*

*

Cơ quan liêu chủ quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát