Điểm Chuẩn Vào Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tối 15/9, Đại học tập Quốc gia Hà Nội chào làng điểm chuẩn chỉnh vào các trường ĐH, khoa member. Đại học Quốc gia thủ đô hà nội thông tin phương pháp nhập học cùng với tân sinch viên theo vẻ ngoài trực đường.


Thí sinh xem điểm chuẩn chỉnh vào những ngôi trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia thủ đô năm 2021 bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học tập member của Đại học Quốc gia Hà Nội Thủ Đô bao gồm:Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH Kinc tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Thành gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa Quản trị với Kinc doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa Các Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học tập Quốc gia Hà Nội:Từ ngày 17/9 cho 17 giờ đồng hồ ngày 26/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau lúc xác nhận nhập học tập thành công, thí sinh đã triển khai nhập học tập trực truyến từ 21/9 cho trước 17 giờngày 30/9.