Điểm chuẩn trường đại học bách khoa hà nội năm 2020

STTTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Khoa học nghệ thuật Vật liệu MS-E3A00, A01, D0723.99Chương thơm trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật Điều khiển - Tự hễ hóa EE-E8A00, A0127.28Chương thơm trình tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
3 Khoa học tài liệu với Trí tuệ tự tạo IT-E10A00, A0128.04Điểm thi TN THPT
4 Hệ thống nhúng tối ưu và IoT ET-E9A00, A0126.93CT tiên tiến
5 Điện tử viễn thông ET-LUHA00, A01, D2625.13Đh Leibniz - Đức
6 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A0126.59
7 Kỹ thuật Thực phđộ ẩm BF-E12A00, B00, D0724.44Điểm thi TN THPT; Cmùi hương trình tiên tiến
8 Kỹ thuật Hóa dược CH-E11A00, B00, D0726.4CT tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
9 Công nghệ ban bố IT-VUWA00, A01, D070
10 Quản trị marketing EM-VUWA00, A01, D01, D070
11 Phân tích kinh doanh EM-E13A00, A0125.55công nhân tiên tiến
12 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa EE2A00, A0127.46Điểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật ô tô TE-E2A00, A0126.11Chương thơm trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
14 Kỹ thuật y sinc ET-E5A00, A0125.88CT tiên tiến
15 Cơ khí - Chế tạo trang bị ME-GUA00, A01, D0723.88Hợp tác với ĐH Griffith (Úc); Điểm thi TN THPT
16 Cơ điện tử ME-LUHA00, A01, D0725.16Hợp tác với ĐH Leibniz Hannover
17 Quản trị marketing TROY-BAxA190
18 Cơ điện tử ME-NUTA00, A01, D2824.88Hợp tác cùng với ĐHcông nhân Nagaoka; Điểm thi TN THPT
19 Cơ điện tử ME-E1xA190
20 Công nghệ đọc tin IT-LTUxA190
21 Kỹ thuật chế tạo TROY-ITxA190
22 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ET1A00, A0126.8
23 Tiếng Anh chuyên nghiệp nước ngoài FL2D010
24 Công nghệ thông báo IT-E6A1927.4Việt - Nhật; Điểm thi TN THPT
25 Kỹ thuật cơ khí TE2xA190
26 Hệ thống công bố cai quản MI2xA190
27 Công nghệ đọc tin IT-E7xA190
28 Khoa học nghệ thuật cùng Công nghệ FL1D0126.39Điểm thi TN THPT
29 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME1A00, A0126.91Điểm thi TN THPT
30 Kỹ thuật máy tính xách tay IT2A00, A0128.1Điểm thi TN THPT
31 KINH DOANH NÔNG NGHIỆP.. IT1xA190
32 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên EV1A00, B00, D0724.01
33 Kỹ thuật Thực phẩm BF2A00, B00, D0725.94Điểm thi TN THPT
34 Quản lý công nghiệp EM2A00, A01, D0125.75
35 Kỹ thuật Hàng không TE3xA190
36 Kỹ thuật vật liệu MS1A00, A01, D070
37 Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm EM5xA190
38 Kỹ thuật Dệt - May TX1A00, A0123.99Điểm thi TN THPT
39 Kỹ thuật phân tử nhân PH2A00, A01, A0224.48Điểm thi TN THPT
40 Công nghệ giáo dục ED2A00, A01, D0124.8Điểm thi TN THPT
41 Kinch tế công nghiệp EM1xA190
42 Kỹ thuật hoá học CH1xA19, A200
43 Quản trị sale EM3A00, A01, D0126.04
44 Kỹ thuật Sinch học tập BF1A00, B00, D0725.34Điểm thi TN THPT
45 Vật lý kỹ thuật PH1A00, A0125.64Điểm thi TN THPT
46 Kỹ thuật cơ khí ME2xA190
47 Kỹ thuật năng lượng điện EE1xA190
48 Kỹ thuật ô tô TE1xA190
49 Kỹ thuật in CH3xA19, A200
50 Kế tân oán EM4A00, A01, D0125.76
51 Hoá học CH2A00, B00, D0724.96Điểm thi TN THPT
52 Khoa học tập laptop MI1xA190
53 Khoa học chuyên môn Vật liệu MS-E3xA19, A200
54 Điều khiển - Tự rượu cồn hóa và Hệ thống năng lượng điện EE-E8xA190
55 Khoa học tập tài liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10xA190
56 Hệ thống nhúng sáng dạ cùng IoT ET-E9xA190
57 Điện tử viễn thông ET-LUHxA190
58 Điện tử viễn thông ET-E4xA190
59 Kỹ thuật Thực phđộ ẩm BF-E12xA200
60 Kỹ thuật Hóa dược CH-E11xA200
61 Công nghệ thông tin IT-VUWxA190
62 Quản trị marketing EM-VUWxA190
63 Phân tích kinh doanh EM-E13xA190
64 Kỹ thuật Điều khiển - Tự đụng hóa EE2xA190
65 Kỹ thuật xe hơi TE-E2xA190
66 Kỹ thuật y sinh ET-E5xA190
67 Cơ khí - Chế sản xuất đồ vật ME-GUxA190
68 Cơ điện tử ME-LUHxA190
69 Cơ năng lượng điện tử ME-NUTxA190
70 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ET1xA190
71 Tiếng Anh chuyên nghiệp nước ngoài FL2D0126.11Điểm thi TN THPT
72 Hệ thống biết tin cai quản MI2A00, A0127Điểm thi TN THPT
73 Công nghệ thông báo IT-E7A00, A0127.85Global ICT; Điểm thi TN THPT
74 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME1xA190
75 Kỹ thuật môi trường xung quanh EV1xA19, A200
76 Kỹ thuật Thực phđộ ẩm BF2xA200
77 Quản lý công nghiệp EM2xA190
78 Kỹ thuật Hàng không TE3A00, A0126.48Điểm thi TN THPT
79 Kỹ thuật vật liệu MS1xA19, A200
80 Kỹ thuật Dệt - May TX1xA19, A200
81 Công nghệ dạy dỗ ED2xA190
82 Kinh tế công nghiệp EM1A00, A01, D0125.65
83 Kỹ thuật hoá học CH1A00, B00, D0725.2Điểm thi TN THPT
84 Quản trị marketing EM3A190
85 Kỹ thuật Sinh học tập BF1xA200
86 Kỹ thuật cơ khí ME2A00, A0125.78Điểm thi TN THPT
87 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) HE1A00, A0124.5Điểm thi TN THPT
88 Kỹ thuật điện EE1A00, A0126.5Điểm thi TN THPT
89 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A0126.94Điểm thi TN THPT
90 Kỹ thuật in CH3A00, B00, A01, D0724.45Điểm thi TN THPT
91 Kế toán EM4xA190
92 Hoá học CH2xA19, A200
93 Kân hận ngành Toán thù - Tin học tập MI1A00, A0127Điểm thi TN THPT
94 Công nghệ ban bố IT-EPA00, A01, D2927.19CNTT Việt-Pháp; Điểm thi TN THPT
95 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1A00, A0126.91Chương trình tiên tiến; Điểm thi TN THPT
96 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1xA00, A010
97 Cơ khí mặt hàng ko TE-EPA00, A01, D2924.76Điểm thi TN THPT
98 Cơ khí hàng không TE-EPxA190
99 Tin học công nghiệp EE-EPA00, A01, D2926.14Cmùi hương trình tiên tiếnTin học công nghiệp với auto hóaĐiểm thi TN THPT
100 Tin học tập công nghiệp EE-EPxA190
101 Công nghệ ban bố IT-EPxA190
102 Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14A00, A01, D0126.3
103 Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng EM-E14xA190
104 Kỹ thuật hoá học CH1A00, B00, D070
105 Kỹ thuật in CH3A00, B00, D070
106 Công nghệ giáo dục ED2A00, A01, D010
107 Điều khiển - Tự cồn hóa với Hệ thống điện EE-E8A00, A010
108 Kinch tế công nghiệp EM1A00, A01, D010
109 Quản trị sale EM3xA190
110 Tài thiết yếu - Ngân hàng EM5A00, A01, D0125.83
111 Điện tử viễn thông ET-E4A00, A010
112 Hệ thống nhúng sáng dạ và IoT ET-E9A00, A010
113 Kỹ thuật nhiệt HE1xA190
114 Khoa học tập máy tính xách tay IT1A00, A0128.43Khoa học thiết bị tính; Điểm thi TN THPT
115 Kỹ thuật máy tính IT2xA190
116 Công nghệ thông báo IT-E6xA00, A010
117 Công nghệ đọc tin IT-EPA00, A010
118 Công nghệ thông tin IT-LTUA00, A01, D070
119 Kỹ thuật cơ khí ME2A00, A010
120 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ME-E1A00, A010
121 Cơ khí - Chế tạo nên lắp thêm ME-GUA00, A01, D070
122 Khoa học tập máy tính xách tay MI1A00, A010
123 Vật lý chuyên môn PH1xA190
124 Kỹ thuật phân tử nhân PH2xA190
125 Kỹ thuật ô tô TE1A00, A010
126 Kỹ thuật cơ khí TE2A00, A0125.7Kỹ thuật cơ khí động lực; Điểm thi TN THPT
127 Kỹ thuật Hàng không TE3A00, A010
128 Quản trị kinh doanh TROY-BAA00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
129 Kỹ thuật xây cất TROY-ITA00, A01, D01, D0725.5Điểm thi TN THPT
130 Năng lượng tái sản xuất EE-E18A00, A0125.71Ngành Hệ thống điện cùng năng lượng tái tạoĐiểm thi TN THPT
131 Quản lý Tài nguyên môi trường thiên nhiên EV2A00, B00, D0723.53
132 An toàn không khí số IT-E15A00, A0127.44Điểm thi TN THPT