Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52850101 Quản lý tài nguyên với môi trường B00 16
2 52760101 Công tác làng mạc hội C00; D01 16
3 52480201CLC Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01 16.5
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 19
5 52460112 Toán ứng dụng A00; A01 16
6 52440301 Khoa học tập môi trường A00; D07 16
7 52440217 Địa lý trường đoản cú nhiên A00; B02 16.25
8 52440112 Hóa học A00; D07 16.25
9 52440102 Vật lý học A00; A01 16
10 52420201 Công nghệ sinh học B00 18
11 52320101 Báo chí C00; D14; D15 18.5
12 52310501 Địa lý học C00; D15 16
13 52310401 Tâm lý học B00; C00; D01 17
14 52220340 Văn hóa học C00; D14; D15 16
15 52220330 Văn học C00; D14; D15 16
16 52220310 Lịch sử C00; C19 16
17 52220113 Việt phái nam học C00; D14; D15 17
18 52140221 Sư phạm Âm nhạc N00 30.5
19 52140219 Sư phạm Địa lý C00 16.75
20 52140218 Sư phạm lịch sử C00; C19 16
21 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00 18.5
22 52140213 Sư phạm Sinh học B00 20.25
23 52140212 Sư phạm Hóa học A00; D07 20.75
24 52140211 Sư phạm thiết bị lý A00; A01 20.75
25 52140210 Sư phạm Tin học A00; A01 17.25
26 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01 22.5
27 52140205 Giáo dục thiết yếu trị C00; C20 17
28 52140202 Giáo dục tiểu học D01 19
29 52140201 Giáo dục Mầm non M00 19.75

*

DDS-Trường đh Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng)