Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối D Năm 2010

- Lượt xem: 28,624 - links tải: thiết lập về- Đề thi

- Chú ý: các file đề tất cả định dạng .PDF, để đọc được các bạn cần phần mềm đọc PDF. Nếu như khách hàng chưa có, chúng ta cũng có thể vào trên đây để download


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d năm 2010

Phiên bạn dạng Text

Trang 1/4BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) ĐÁP ÁN −THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1.(1,0 điểm) •Tập xác định: R. •Sựbiến thiên: - Chiều trở nên thiên: " y = −4x3−2x = −2x(2x2+1); " y (x) =0 ⇔ x =0. 0,25 - Hàm số đồng biến chuyển trên khoảng chừng (−∞; 0); nghịch vươn lên là trên khoảng (0; +∞). - rất trị: Hàm số đạt cực to tại x =0; yCĐ =6. - Giới hạn: limxy→−∞= limxy→+∞= − ∞. 0,25 - Bảng biến hóa thiên: 0,25 • Đồthị: 0,25 2.(1,0 điểm) vì tiếp con đường vuông góc với mặt đường thẳng y =16x −1, phải tiếp tuyến gồm hệsốgóc bằng – 6. 0,25 vị đó, hoành độtiếp điểm là nghiệm của phương trình −4x3−2x = −6 0,25 ⇔ x =1, suy ra tọa độtiếp điểm là (1; 4). 0,25 I (2,0 điểm) Phương trình tiếp tuyến: y = −6(x −1) +4 hay y = −6x +10. 0,25 1. (1,0 điểm)Phương trình sẽ cho tương đương với: 2sinxcosx −cosx −(1 −2sin2x) +3sinx −1 =0 0,25 ⇔(2sinx −1)(cosx +sinx +2) =0 (1). 0,25 vày phương trình cosx +sinx +2 =0 vô nghiệm, nên: 0,25 II (2,0 điểm) (1) ⇔sinx =12⇔ x =6π+ k2πhoặc x =56π+ k2π( k ∈ Z). 0,25 " y +0 − y 6 − ∞x −∞0 +∞− ∞y x 6 2 − 2O Trang 2/4Câu Đáp án Điểm2. (1,0 điểm) Điều kiện: x ≥ −2. Phương trình đang cho tương đương với: ( )( )322 44 4 222 2 0 x xx+ −− −=. 0,25 •24x−24=0 ⇔ x =1. 0,25 •22 2x+−342x −=0 ⇔2 2 x+ = x3−4 (1). Nhấn xét: x ≥34. 0,25 Xét hàm số f(x) =2 2 x+ − x3+4, trên )34; ⎡ +∞⎣. " f (x) =12 x+−3x20, suy ra y >0. 0,25 y2=(x +3)(7 − x) +(x +2)(5 − x) −2 (3)(7)(2)(5) x xx x + −+−= ()2( 3)(5 ) ( 2)(7 ) x xx x +−−+ − +2 ≥2, suy ra: 0,25 y ≥ 2; lốt bằng xẩy ra khi cùng chỉkhi x =13. 0,25 V (1,0 điểm) cho nên giá trịnhỏnhất của ylà 2. 0,25 S C D B A M H Trang 3/4Câu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABCcó phương trình: (x +2)2+ y2=74. Phương trình AH: x =3 cùng BC ⊥ AH, suy ra phương trình BCcó dạng: y = a(a ≠ −7, vày BCkhông đi qua A). Cho nên vì thế hoành độ B, Cthỏa mãn phương trình: (x +2)2+ a2=74 ⇔ x2+4x + a2−70 =0 (1). 0,25 Phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt, trong số ấy có tối thiểu một nghiệm dương khi cùng chỉkhi: | a| Trang 4/4Câu Đáp án Điểm2.(1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, phải M(3 + t; t; t). + ∆2 đi qua A(2; 1; 0) và bao gồm vectơchỉphương vG=(2; 1; 2). 0,25Do đó: AMJJJJG=(t +1; t −1; t); , vAM ⎡ ⎤⎣ ⎦G JJJJG=(2 − t; 2; t −3). 0,25Ta có: d(M, ∆2) =, vAMv⎡⎤ ⎣⎦G JJJJGG =2210173tt− +, suy ra: 2210173tt−+ =1 0,25⇔ t2−5t +4 =0 ⇔ t =1 hoặc t =4. Vì thế M(4; 1; 1) hoặc M(7; 4; 4). 0,25Điều kiện: x >2, y >0 (1). 0,25 Từhệ đã cho, ta có: 2420 2xxyxy⎧ −++= ⎪⎨−= ⎪⎩0,25 ⇔2302xxyx⎧ −= ⎪⎨=− ⎪⎩⇔02xy= ⎧⎨=− ⎩hoặc 31.xy= ⎧⎨= ⎩0,25 VII.b (1,0 điểm) Đối chiếu với điều kiện (1), ta tất cả nghiệm của hệlà (x; y) =(3; 1). 0,25 ------------- không còn ------------- M ∆2∆1d =1 H

Đáp án đề môn Toán khối D năm 2010


Xem thêm:

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

de thi dẻo hoc tháng toan khoi D nam giới 2010 de thi toan khoi d nam giới 2010 D 2010 de toan khoi d 2010 dap an tháng toan khoi d 2010 dap an toan khoi D 2010 dap an de thi toan khoi d nam giới 2010

http://cookiesinheaven.com com/dap-an-de-mon-toan-khoi-d-nam-2010/

dap an de toan khoi d nam 2010 dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi D phái nam 2010 dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi d 2010 dap an de thi toan khoi D 2010 dap an tháng toan khoi d phái nam 2010 de thi dai hoc khoi d nam 2010 dap an de thi dẻo hoc khoi d 2010 toan d 2010 dap an de toan khoi d 2010 dap an toan d 2010 dap an toan d2010 toan khoi d 2010