ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN ANH

Đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 trung học phổ thông môn tiếng Anh (không chuyên) ( bao gồm đáp án) - tỉnh bạc Liêu năm học 2021 - 2022 có 4 bài tập, thời hạn làm bài bác 60 phút cụ thể như sau:

Đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh bạc Liêu 

Question 1. Energy-saving bulbs should be used to ______electricity.

A. Check B. Consume C. Replace D. Save

Question 2. Three new buildings _____ here last year.

A. Were being built B. Built C. Are built D. Were built

Lưu ý: Đáp án trong đề của học tập sinh rất có thể không bao gồm xác 

*
*

Đáp án đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh bạc tình Liêu

*

Theo TTHN 


Bạn đang xem: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh

Tuyển sinh lớp 10 bạc bẽo Liêu 2022


Đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinh lớp 10 bạc bẽo Liêu 2022


Đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề cookiesinheaven.com vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh bạc bẽo Liêu


Các tin mới nhất


Xem thêm:

Đang quan tiền tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
cookiesinheaven.com.COM
ĐIỂM cookiesinheaven.com
*