ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐIỂM CHUẨN 2019

Trường Đại học giao thông Vận tải chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2019, theo đó những ngành huấn luyện cả ngôi trường ở cả hai các đại lý từ 14,5 đến 21,5 điểm, cao hơn năm kia 0,5-2 điểm.

Bạn đang xem: Đại học giao thông vận tải điểm chuẩn 2019

Ngành technology thông tin đứng đầu hai năm liền với 21,5 điểm năm 2019 với 19,65 năm 2018.

Ngành kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy tất cả điểm chuẩn chỉnh thấp nhất 14,5, cao hơn năm ngoái 0,5 điểm. Cả nhì ngành này phần nhiều thuộc cơ sở huấn luyện và đào tạo tại tp hà nội của Đại học giao thông vận tải Vận tải.

Xem thêm:

Cụ thể, Điểm chuẩn chỉnh 2019 của trường Đại học giao thông vận tải Vận tải như sau:

STT

Ngành/ đội ngành

Tổ vừa lòng xét tuyển

Điểm trúng tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẠI (Trụ sở bao gồm tại Hà Nội)

1

Ngành quản ngại trị marketing (gồm 4 chăm ngành: quản ngại trị doanh nghiệp lớn xây dựng, quản trị công ty Bưu chính - Viễn thông, quản lí trị sale giao thông vận tại, quản ngại trị Logistics)A00, A01, D01, D07

20,45

2

Ngành kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp)A00, A01, D01, D07

20,35

3

Ngành kinh tế tài chính (chuyên ngành tài chính Bưu thiết yếu - Viễn thông)A00, A01, D01, D07

18,95

4

Ngành khai quật vận sở hữu (gồm 5 chuyên ngành: khai quật vận tải đường sắt đô thị, khai thác vận tải đa phương thức, vận tải đường bộ - thương mại quốc tế, quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics)A00, A01, D01, D07

19,1

5

Ngành tài chính vận mua (gồm 3 siêng ngành: kinh tế vận sở hữu ô tô, kinh tế tài chính vận cài dường sắt, kinh tế tài chính vận cài và du lịch)A00, A01, D01, D07

15,65

6

Ngành Toán vận dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng)A00, A01, D07

14,8

7

Ngành technology thông tinA00, A01, D07

21,5

8

Ngành công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật an ninh giao thông)A00, A01, D01, D07

14,6

9

Ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông)A00, B00, D01, D07

14,65

10

Ngành chuyên môn cơ khí (gồm 2 siêng ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, tự động hóa hóa kiến tạo cơ khí)A00, A01, D01, D07

19,7

11

Ngành nghệ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử)A00, A01, D01, D07

19,95

12

Ngành nghệ thuật nhiệt (gồm 2 chăm ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa ko khí và thông gió công trình xây dựng)A00, A01, D01, D07

16,65

13

Chuyên ngành lắp thêm xây dựngA00, A01, D01, D07

14,65

14

Nhóm siêng ngành: Cơ giới hóa xây dựng mong đường, Cơ khí giao thông công chính, nghệ thuật máy hễ lực, Đầu sản phẩm - Toa xe, Tàu năng lượng điện - Metro)A00, A01, D01, D07

14,6

15

Ngành Kỹ thuật xe hơi (chuyên ngành Cơ khí ô tô)A00, A01, D01, D07

20,95

16

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (gồm 2 chăm ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp với giao thông, hệ thống điện giao thông và công nghiệp)A00, A01, D07

16,3

17

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyen ngành: Kỹ thuật điện tử cùng tin học tập công nghiệp, Kỹ thuật tin tức và truyền thôn, kỹ thuật viễn thông)A00, A01, D07

18,45

18

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa giao thông, auto hóa)A00, A01, D07

20,95

19

Ngành Kỹ thuật gây ra (gồm 4 chuyen ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, vật tư và technology xây dựng)A00, A01, D01, D07

15,05

20

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủyA00, A01, D01, D07

14,5

21

Ngành kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chuyên ngành cầu đường giao thông bộ)A00, A01, D01, D07

15

22

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông vận tải đường bộ)A00, A01, D01, D07

15

23

Ngành chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm siêng ngành: mong hầm, Đường hầm với metro)A00, A01, D01, D07

14,55

24

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, cầu đường sắt, Đường sắt đô thị)A00, A01, D01, D07

14,93

25

Ngành Kỹ thuật với xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô - sảnh bay, cầu - Đường ô-tô - sảnh bayA00, A01, D01, D07

14,65

26

Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: công trình giao thông đô thị, công trình giao thông công chính)A00, A01, D01, D07

14,6

27

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông ( Nhóm siêng ngành: tự động hóa thi công cầu đường, Địa kỹ thuật công trình xây dựng giao thông, nghệ thuật GIS với trắc địa công trình)A00, A01, D01, D07

14,7

28

Ngành kinh tế tài chính xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: kinh tế cai quản khai thác ước đường, kinh tế xây dựng công trình giao thông)A00, A01, D01, D07

15,25

29

Ngành thống trị xây dựngA00, A01, D01, D07

15

30

Ngành Kỹ thuật với xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình rất tốt Cầu - Đường cỗ Việt - Pháp)A00, A01, D01, D03

14,55

31

Ngành Kỹ thuật với xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

14,6

32

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông vận tải đô thị Việt - Nhật)A00, A01, D01, D07

15,45

33

Ngành Kỹ thuật xuất bản (Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông)A00, A01, D01, D07

14,65

34

Ngành Kỹ thuật desgin (Chương trình rất tốt Vật liệu và technology Xây dựng Việt - Pháp)A00, A01, D01, D03

15,25

35

Ngành tài chính xây dựng (Chương trình rất chất lượng Kinh tế xây dưng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

14,9

36

Ngành kế toán tài chính (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng hợp Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

17,35

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP HCM

1

Nhóm ngành: chuyên môn cơ khí hễ lực (chuyên ngành trang bị xây dựng), kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)A00, A01, D01, D07

17,45

2

Ngành kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô)A00, A01, D01, D07

19,95

3

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên nganh Trang bị điện trong Công nghiệp với Giao thông)A00, A01, D01, D07

17,15

4

Ngành Kỹ thuật điện tử -Viễn thông (Gồm 2 chuyên ngành: kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học công nghiệp)A00, A01, D01, D07

15

5

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (gồm 2 chuyên ngành: auto hóa, hệ thống giao thông thông minh - ITS)A00, A01, D01, D07

17,3

6

Ngành công nghệ thông tinA00, A01, D01, D07

18,25

7

Ngành kế toán tài chính (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp)A00, A01, D01, D07

18,7

8

Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông)A00, A01, D01, D07

17,5

9

Ngành kinh tế tài chính vận download (chuyên ngành kinh tế vận mua và du lịch)A00, A01, D01, D07

19,85

10

Ngành tài chính xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: tài chính xây dựng công trình giao thông, tởm tế quản lý khai thác ước đường)A00, A01, D01, D07

16,95

11

Ngành chuyên môn xây dưng (gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nghệ thuật hạ tầng đô thị)A00, A01, D01, D07

16

12

Ngành quản lí trị marketing (chuyên ngành quản ngại trị kinh doanh giao thông vận tải)A00, A01, D01, D07

18

13

Ngành khai thác vận cài (gồm 2 chăm ngành: quy hướng và quản lý GTVT đô thị, Logistics)A00, A01, D01, D07

20,8

Năm 2019, Đại học giao thông vận tải Vận tải lấy chỉ tiêu 19.630 cho cả hai cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại thủ đô và TP HCM.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm bố môn trong tổ hợp và điểm ưu tiên (nếu có). Đối với thí sinh gồm tổng điểm bởi nhau, trường đang ưu tiên người có điểm toán cao hơn, kế tiếp xét đến thứ từ nguyện vọng.

Hy vọng tin tức về Điểm chuẩn chỉnh của Đại học giao thông Vận tải 2019 ở trên giúp những em thí sinh có thêm thông tin tìm hiểu thêm và chọn lựa ngành học, trường học phù hợp với phiên bản thân. Chúc những em thí sinh nhiều thành công.