Các Phó Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội

Thủ tướng mạo phê chuẩn tác dụng bầu công tác Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Chu Ngọc Anh với Phó Chủ tịch UBND thành thị thủ đô hà nội với ông Lê Hồng Sơn.

Bạn đang xem: Các phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội


*
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành Hà Thành Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thủ tướng tá Chính phủ vừa bao gồm những ra quyết định phê chuẩn chỉnh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng tá Chính phủ phê chuẩn hiệu quả thai dịch vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng nhà nước phê chuẩn công dụng bầu phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn chỉnh tác dụng bầu phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn TP. hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành Hà Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu dùng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành TPhường. hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành TP. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

<Ông Nguyễn Đức Trung tái trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An>

Tại Quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn kết quả thai dịch vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minch Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn chỉnh kết quả thai phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn hiệu quả thai công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn TPhường. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp đầu tiên, Hội đồng Nhân dân thị trấn Thành Phố Hà Nội vẫn bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí tlỗi Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV giữ lại chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với 92/94 đại biểu xuất hiện ưng ý bởi phiếu bí mật (chiếm phần 97,87%).

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đô thị sẽ thai các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị thành nhiệm kỳ 2016-2021 thường xuyên được thai duy trì chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minc Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, liên tục được thai duy trì dùng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị nhiệm kỳ 2021-2026./.